martedì 30 aprile 2013

piani di costruzione per minkia

BASS HORN четежи-1 (Plan"s) bass horn wbin-Celestion 1-15
BASS HORN четежи-1 (Plan"s) Eminence Folded Horn   1x18”

BASS HORN четежи-1 (Plan"s) bass horn
BASS HORN четежи-1 (Plan"s) bass horn 1-12 (tda)

BASS HORN четежи-1 (Plan"s) bass horn 1-12a (tda)
BASS HORN четежи-1 (Plan"s) bass horn 1--12 (tda)